Arginin är bland annat viktigt för oss eftersom att det behövs för produktionen av hemoglobin, som är ett protein som transporterar syre i blodet. Men arginin är även mycket intressant för dig som tränar. Arginin är nämligen viktigt för produktionen av kväveoxid i kroppen, som gör så att kärlen vidgas. När kärlen vidgas tillåts mer blod att strömma genom kroppen, vilket leder till att syret kan transporteras snabbare i kroppen. Detta i sin tur kan hjälpa dig till ett muskeltryck/muskelpump som heter duga. Men som du förstår, är denna effekt även bra för dig som tränar uthållighet genom att förbättra syretillförseln.